DuesARQuitectes logo negatiu
Som l’Anna Codina i la Núria Girbau. Som les integrants de l’estudi de DuesARQuitectes.

 

Coneix més sobre els nostres projectes en rehabilitació, arquitectura i interiorisme, a través de la nostra web o seguint-nos a les xarxes socials:

@2020 Dues ARQuitectes

top

Projecte de Biblioteca a Montmeló

CONCURS I LICITACIÓ

Aquest projecte neix del concurs d’obra pública de l’Ajuntament per al projecte de Biblioteca i Arxiu Municipal de Montmeló. Havent optat a la licitació vam guanyar el primer premi i per tant es va desenvolupar el projecte.

Projecte de Biblioteca a Montmeló

De l’anàlisi previ de l’entorn s”extreu que amb el cobriment de les vies del tren properes a l’emplaçament de la Biblioteca i Arxiu Municipal de Montmeló es possibilitarà la connexió de les dues parts del poble. Aquesta connexió possibilita la creació d’una zona per vianants que provoca l’aparició de noves activitats i fluxos de gent en aquest emplaçament. L’edifici proposat respon a aquests fluxos i alhora ordena les activitats que es generen al seu voltant fent de ròtula entre les diferents trames urbanes. Es pretén resoldre alhora la diferència de cotes de l’entorn ja que l’edifici queda a cavall entre dues plataformes de diferent nivell: el cobriment de la via fèrria i la Plaça Gran.

La volumetria es defineix al retallar l’edifici seguint com a pauta els fluxos de circulació al seu voltant i les àrees d’activitats estàtiques: carrers i places. L’edifici condueix i ordena el seu entorn. Es tracta d’un volum massís que s’entén com a formació emergent del mateix terreny i que hi pertany.

En aquest volum massís es generen obertures per accedir al seu interior i per aportar-hi il·luminació natural. La façana opaca i perforada en forma de gelosia aporta il·luminació interior a la vegada que manté l’edifici com a un objecte continu. La llum interior s’aconsegueix per les gelosies de façana i  per l’aportació de llum natural gràcies a als lluernaris en coberta a manera de perforacions del volum edificat.

L’accés principal a la Biblioteca es fa des de la cota superior, recollint els fluxos que vénen des dels diferents punts del municipi. A la cota inferior, obert a la plaça, s’hi ubica l’auditori i l’Arxiu.

Projecte:

Projecte de Biblioteca i Arxiu municipal

Superfície:

2.234 m2

Arquitectes:

Núria Girbau, Anna Codina i Jaume Cassanyer

Client:

Ajuntament de Montmeló

Date