DuesARQuitectes logo negatiu
Som l’Anna Codina i la Núria Girbau. Som les integrants de l’estudi de DuesARQuitectes.

 

Coneix més sobre els nostres projectes en rehabilitació, arquitectura i interiorisme, a través de la nostra web o seguint-nos a les xarxes socials:

@2020 Dues ARQuitectes

top

Rehabilitació d’habitatge a Sabadell

CASA VX  –  Rehabilitació d’habitatge a Sabadell

La intervenció en aquesta casa entre mitgeres, de tipologia i tipus de construcció usuals en el teixit urbà de Sabadell, es resumeix en fer una rehabilitació d’habitatge en planta baixa per incorporar una zona destinada a garatge i acabar d’adaptar la distribució d’aquesta planta a les necessitats de nous usuaris. Per altra banda, es planteja fer una ampliació en planta pis a partir del cobriment d’una terrassa posterior existent.

El projecte doncs pretén esgotar l’edificació permesa segons els paràmetres urbanístics que afecten la parcel.la. Això comporta l’enderrocament dels coberts annexes a la façana del pati que no formaven part de la construcció original i la seva qualitat constructiva era del tot qüestionable.

 

L’accés principal a l’habitatge es manté des de carrer i s’hi incorpora en paral·lel un accés rodat. Seguidament, la planta baixa es preveu reformar  treient tots els envans existents i distribuint de nou les estances creant espais més diàfans i oberts a la façana del pati. En planta primera es preveu cubrir la terrassa actual per incorporar aquest espai a l´habitatge i adaptar aquesta zona per a una habitació amb bany. També es preveu la reforma del bany existent i el reforç de l’escala que dóna accés a la planta altell.

 

El tipus d’obres que planteja el present projecte, són d’adequació funcional de la planta baixa i ampliació de la planta primera per a incorporar-la superfície a l’habitatge. Són intervencions molt usuals en edificacions unifamiliars entre mitgeres que es volen mantenir però alhora es precisa adaptar-les totalment als usos actuals.

 

Habitatge:

S’acondiciona la part posterior de la planta baixa destinada a habitatge amb una distribució diàfana d’un sol espai amb sala, menjador i cuina, i es conserva l’escala d’accés a la planta primera. Degut a l’enderroc dels coberts existents on s’hi ubicava un bany, es planteja un nou bany amb accés des del rebedor. En planta primera s’amplia l’habitatge amb el cobriment de part de la terrassa existent. Es crea doncs, un nou espai més ampli d’habitació amb bany i vestidor.

 

Criteris compositius del projecte:

En façana de carrer s’intervé únicament en planta baixa com a resultat de l’obertura del garatge. Això implica modificar la composició actual de la façana en panta baixa, mantenint únicament els brancals laterals. Aquests passen a emmarcar una nova gran obertura. També s’intervé en la façana del pati posterior com a resultat de l’enderroc dels coberts annexes en planta baixa i de l’ampliació de planta primera. Les condicions de composició d’aquesta nova façana vindran determinats per les necessitats de l’ús de les estances interiors. Es concentren així, els buits en grans obertures per donar el màxim de il·luminació i ventilació a l’habitatge.

Arquitecte

Anna Codina, Núria Girbau

Superfície

350 m2

Client

Privat

Fotos

Laura Sanahuja

Date
Tags